Διοικητικό Συμβούλιο

Κατόπιν γενικής συνέλευσης της «Κίνησης Προσφύγων και Αποδήμων Άγιος Γεώργιος Πραστειού Μόρφου»
που έγινε στις 4 Οκτωβρίου 2013 εκλέγηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου για τα επόμενα 2 χρόνια.
A/A ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ EMAIL
1 Πρόεδρος Ποταμός Α. Νίκος 99445945
2 Αντιπρόεδρος Μαυρομούστακος Ι. Νίκος 99687300 nikos@lordosplastics.com
3 Γραμματέας Ζαμπάς Ν. Σωτήρης 99616126 s.zambas23@gmail.com
4 Ταμίας Ζαμπάς Χ. Άδωνης 99589093 adonis.zambas@cytanet.com.cy
5 Βοηθός Γραμματέας Λάμπρου Λ. Κώστας 99434416
6 Βοηθός Ταμίας Καλαθάς Σ. Γεωργίος 99007570
7 Μέλος Βιολάρης Ν. Γεωργίος 99624562 violaris.georgios@cytanet.com.cy
8 Μέλος Γεωργίου Γ. Ευάγγελος 99349059 e.georgiou@cytanet.com.cy
9 Μέλος Ζαμπάς Γ. Ανδρέας 99612494
10 Μέλος Ιωάννου Ι. Χριστόδουλος 99493377 chrisioannou@primehome.com
11 Μέλος Μαύρου Γ. Πανίκος 99436777
12 Μέλος Μαυρομούστακος Δ. Δημήτρης 99620672
13 Μέλος Ποταμός Α. Τάσος 99620673

Ο  Γραμματέας
Ζαμπάς N. Σωτήρης