Το Σωματείο

ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΠΡΑΣΤΕΙΟΥ ΜΟΡΦΟΥ

Το Σωματείο Κίνηση Προσφύγων και Αποδήμων «Άγιος Γεώργιος» Πραστειού Μόρφου ιδρύθηκε το 1993. Το 1994 εγγράφηκε στο Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά από την ετοιμασία και παράδοση του καταστατικού του Σωματείου, το οποίο περιγράφει τους σκοπούς ίδρυσης του και τους τρόπους λειτουργίας του, οι οποίοι πρέπει να διέπονται από την νομοθεσία που αφορά τα κοινοφελή ιδρύματα.

Σ’αυτό το Σωματείο μπόρουν να γίνουν μέλη όσοι κατάγονται ή έχουν άμεση επαφή με το Πραστειό Μόρφου.

Το Σωματείο είναι αυστηρά ακομμάτιστο, αλλά λαμβάνει θέση στις εξελίξεις πάνω στο Εθνικό θέμα της Κύπρου.

Οι σκοποί του Σωματείου είναι να διατηρήσει άσβεστη την μνήμη του χωριού και επίσης να κερδίσει τήν συμμετοχή όλων των χωριανών στον αγώνα γιά επιστροφή στις εστίες μας. Πρωτοστατεί στην ιδρύση επιτροπών σ’όλες τις Επαρχίες της Κύπρου ή στο εξωτερικό με σκοπό την διαρκή επαφή των χωριανών είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό. Προσφέρει βοήθεια σε όσους έχουν άμεση ανάγκη, είτε αυτή είναι ηθική είτε είναι οικονομική.

Για να εγγραφεί κάποιος μέλος χρειάζεται να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής ή να εποικινωνήσει με το Συμβούλιο του Σωματείου. Υπάρχει μια μικρή χρέωση για ετήσια συνδρομή. Κάθε μέλος πρέπει να σέβεται τις αποφάσεις του Συμβουλίου του Σωματείου και να υπακούει στους κανόνες του Καταστατικού του Σωματείου. Το κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 11 μέλη τα οποία εκλέγονται από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για περίοδο 2 χρόνων. Για να έχετε το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθε πρέπει πρώτα να γίνετε μέλη και μετά να τακτοποιήσετε την ετήσια συνδρομή. Οι Τοπικές Επιτροπές απαρτίζονται από μέλη του Σωματείου. Ο σκοπός τους είναι η καλύτερη λειτουργία του Σωματείου σε Παγκύπρια κλίμακα. Ανάλογα με τις ανάγκες του Σωματείου θα δημιουργούνται επιπλέον Επιτροπές για τις διάφορες δραστηριότητες του Σωματείου.

Οι πόροι του Σωματείου προέρχονται από τις συνδρομές των μελών, από την ετήσια συνεστίαση, από δωρεές και εισφορές από μέλη και φίλους του Σωματείου, από εράνους , από διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες ή εκδόσεις διαφημιστικών εντύπων και βιβλίων.

Η ομαλή λειτουργία του Σωματείου βασίζεται στην εθελοντική προσφορά από τα μέλη και τους φίλους του Σωματείου η οποία πολλές φορές είναι επί καθημερινής βάσης. Η προσφορά όλων μας είναι καλοδεχούμενη. Η συμμετοχή των νεων μας είναι αναγκαία για να υπάρξει συνέχεια των δραστηριοτήτων του Σωματείου.

Στο έμβλημα και στη σφραγίδα του Σωματείου εμφανίζεται το εικόνισμα του Αγίου Γεωργίου. Περιμετρικά είναι γραμμένο το όνομα του Σωματείου.

Παρακαλούμε θερμά όλους του χωριανούς να εγγραφούν μέλη ώστε να υπάρξει κοινή προσπάθεια για να φέρουμε τους νέους μας κοντά στο Σωματείο και ο αγώνας μας για την επιστροφή στις πατρογονικές μας εστίες να γίνει πιό δυναμικός.